Lidmaatschap

Tobias Asser is een juridisch pleitdispuut voor studenten Nederlands, Notarieel en Fiscaal Recht. Sinds 1924 is dit juridische dispuut actief in Leiden, waarmee het één van de oudste pleitdisputen van Nederland is. Tobias Asser heeft zich de afgelopen 79 jaar onderscheiden door het organiseren van diverse juridische activiteiten. Het dispuut biedt rechtenstudenten de mogelijkheid kennis te maken met het recht, op de manier zoals het in de praktijk wordt toegepast en daarbij in het bijzonder met de kunst van het pleiten. Dit gebeurt op velerlei wijzen: door het volgen van pleittrainingen, het meedoen aan diverse pleitwedstrijden en het bezoeken van advocatenkantoren en overheidsinstellingen, waarbij een actieve houding wordt verwacht van de leden door tegen elkaar of een medewerker te pleiten. Het dispuut wordt geleid door een bestuur bestaande uit zes studenten. Zij worden hierin bijgestaan door de erevoorzitter prof. mr W.D.H. Asser, beschermheer Prof. A.G. Castermans, Prof. mr T.A.W. Sterk en erelid mevr. mr M.E.W. Neleman-Dobschütz.

Het pleidooi is een belangrijk wapen van de jurist en de advocaat in het bijzonder. Brengt de pleiter zijn betoog met overtuiging en elan, dan zal dit in het voordeel van de cliënt werken. Sinds 1924 is Tobias Asser hét pleitdispuut van Leiden en niet zonder reden is het begrip "Leidsche bek" als zodanig in den lande bekend geworden. Het biedt dus de uitgelezen mogelijkheid om zich te bekwamen in het houden van pleidooien. De manier om deze vaardigheden in de praktijk te brengen is het deelnemen aan verschillende pleitwedstrijden, zoals de Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie en de Nationale Pleitmarathon, oorspronkelijk opgericht door het Pleitdispuut Tobias Asser.

Ben jij het aanstormend pleittalent van Nederland? Ben jij assertief? Met het oog op een eventuele baan als advocaat in de toekomst, willen wij jou graag benaderen. De studie gaat eigenlijk wel zijn gangetje, maar de universiteit biedt eigenlijk nauwelijks mogelijkheden om de stof eens in praktijk te brengen en eens grondig te werken aan je "Leidsche bek"!

Tobias Asser is een juridisch pleitdispuut, waar jij je pleitprestaties op de proef kunt stellen. We organiseren verschillende activiteiten, waaronder kantoorbezoeken, nemen deel aan landelijke pleitwedstrijden en natuurlijk de High-potential day. Je kunt je geheel gratis inschrijven om op de hoogte te worden gehouden en deel te nemen aan onze activiteiten door een email te sturen naar jpdtobiasasser@gmail.com.

NB: Het is niet vereist dat je Moot Court hebt gehaald, het lidmaatschap kan juist een goede oefening zijn!