De geschiedenis van Tobias Asser

Tobias Asser was een jurist zoals er maar weinig bestaan zullen hebben. Zijn veelzijdigheid bij het bedenken van oplossingen van internationale conflicten is onvoorstelbaar: deskundige in internationaal privaat- én publiekrecht; man van de praktijk én wetenschapper; vredesactivist én diplomaat.

Tobias Asser begon zijn carrière als jurist aan de universiteit van Leiden op 9 februari 1856 en studeerde in 19 april 1860 af in het Romeins en hedendaags recht. In 1860 volgde bij prof. S. Vissering zijn promotie te Leiden in de beide rechten op Geschiedenis der beginselen van het Nederlandsche Staatsregt, omtrent het bestuur der buitenlandsche betrekkingen.

In 1862 werd Asser, die zich na zijn promotie als advocaat te Amsterdam had gevestigd, aan het Athenaeum aldaar benoemd tot hoogleraar in het hedendaags recht, d.w.z. in het burgerlijk- en handelsrecht, straf- en strafprocesrecht. Tot 1893 was hij als hoogleraar werkzaam, sinds 1877 als buitengewoon hoogleraar in het handelsrecht en het internationaal privaatrecht. Als docent werd hij zeer gewaardeerd. Zijn onderwijs was sterk op de praktijk gericht. Zo organiseerde hij pleitcolleges. Zijn Schets van het Nederlandsche handelsregt (1873) bleef lang een standaardwerk, zijn Schets van het internationaal privaatrecht (1880) was het eerste Nederlandse leerboek op dit gebied. Hoogst ongebruikelijk was dat Asser naast zijn professoraat de advocatuur bleef uitoefenen.

Asser, die intensieve internationale contacten onderhield, behoorde tot de oprichters van de Revue de droit international et de législation comparée (1868) en, tezamen met de bekende Italiaanse jurist P.C. Mancini, van het Institut de Droit International (1873). Sinds 1875 was hij als raadadviseur aan het ministerie van Buitenlandse Zaken verbonden. Hij maakte o.a. deel uit van de Nederlandse delegatie op de Congo conferentie (1884/1885) en op de Suez kanaalconferentie (1885) en was van 1888 tot 1895 lid van de Rijnvaartcommissie. Bekendheid kreeg hij vooral door zijn aandeel in de codificatie van het internationaal privaatrecht. Op zijn voorstel nam de Nederlandse regering het initiatief tot het bijeenroepen van een internationale conferentie. Deze, door Asser voorgezeten conferentie, kwam in 1893 in Den Haag bijeen en legde de grondslag voor een vruchtbare internationale samenwerking. Het succes van 1893 leidde tot een reeks conferenties over het internationaal privaatrecht in Den Haag (1894, 1900,1904) onder Assers voorzitterschap. Hij presideerde ook de beide conferenties over het wisselrecht (1910, 1912). Sinds 1893 was Asser lid van de Raad van State. Als Nederlands afgevaardigde op de beide Haagse Vredesconferenties nam hij deel aan het ontwerpen van de verdragen over de vreedzame beslechting van geschillen. In 1902 trad hij op als arbiter in een Russisch - Amerikaans geschil.

Asser genoot nationaal en internationaal grote waardering, zoals bleek uit zijn benoeming tot minister van Staat (1904) en uit de Nobelprijs voor de Vrede die hij in 1911 ontving.

Oud besturen der Juridisch Pleitdispuut Tobias Asser

Bestuur 2018-2019
Laura Hoekstra Praeses
Simone Vuurpijl Vice Praeses
Mees de Smet Ab-actis
Thies de Kroon Quaestor
Maarten Groothuis Assessor I
Floris de Wit Assessor II

Bestuur 2017-2018
Tijn Sibbing Praeses
Sylke Broodman Ab-actis
Sander Moors Questor
Jasper Dekens Assessor I
Laurens Boer Assessor II
Pam van Hooijdonk Publico

Bestuur 2016-2017
Daan Dols Praeses
Maartje Juffermans Ab-actis
Robbert van den Reek Questor
Nicky Leemreize Assessor I
Bram Engels Assessor II
Pien van den Heuvel Publico

Bestuur 2015-2016
Edsart van Wulfften Palthe Praeses
Jan Eijsbouts Ab-actis
Guus van Lieshout Questor
Rozemarijn Ietswaart Assessor I
Flora Minnema Assessor II
Evi Kersbergen Publico

Bestuur 2014-2015
Laurens Waaijer Praeses
Kirsten Luijckx Ab-actis
Sinem Yüksel Questor
Lodewijk Vonken Assessor I
Peter van Velthoven Assessor II
Vivianne van der Hauw Publico

Bestuur 2013-2014
Quirine van Eeden Praeses
Hannah de Waard Ab-actis
Mirese van Doeveren Questor
Maarten Groot Assessor I
Thomas Timmers Assessor II

Bestuur 2012-2013
Emelde Rubaij Bouman Praeses
Doortje van Bokkem Ab-actis
Anoesjka van Niekerk Questor
Gregory van Adrichem Assessor I
Bart van de Sande Assessor II
Maurice van Stolk Publico

Bestuur 2011-2012
Nadine Platenburg Praeses
Annelijn van Wees Ab-actis
Robert Sonneveldt Questor
Lesley Koopmans Assessor I
Tom Tempelaars Assessor II
Laurens Bovenberg Publico

Bestuur 2010-2011
Elise Troll Praeses
Elianne Scheffers Ab-actis
Michael Maters Questor
Fleur Verweij Assessor I
Joris Vriesendorp Assessor II
Casper Rooijakkers Publico

Bestuur 2009-2010
Taida Pasic Praeses
Yskje van Schelven Ab-actis
Olivier van Kuyen Questor
Jeroen le Clercq Assessor I
Veerle Schouten Assessor II
Jan Kuiper Publico

Bestuur 2008-2009
Iris Hendriksen Praeses
Renske Teppema Ab-actis
Victor den Hollander Questor
Sjef Jansen Assessor I
Annelijn de Roos Assessor II
Marc van Leeuwen Publico